Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uwaga! Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, kontakt osobisty w biurze LGD z pracownikami biura będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod numerem telefonu 34 317 25 30.

Wyniki naborów

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2018), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/2018), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2018).

 • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 16.08.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 8/2018 (grupy defaworyzowane) oraz 9/2018.

 • wyniki_granty.jpeg
  01.06.2018

  Informacje dla Grantobiorców

  Rada LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” na posiedzeniu w dniu 28.05.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o powierzenie grantu w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G.

 • nabory_wyniki.jpeg
  17.07.2017

  Informacje dla Wnioskodawców

  Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 10.07.2017 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017.

 • Banknoty.jpeg
  05.07.2017

  Wyniki naborów

  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2017), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/6017), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2017).

 • zdjecie_ekomex.jpeg
  07.02.2017

  Wyniki naborów

  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 01.02.2017 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.