Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki naborów

 • wyniki_granty.jpeg
  12.04.2021

  Informacja dla Grantobiorców

  Rada LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” na posiedzeniu w dniu 07.04.2021 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o powierzenie grantu w ramach naborów nr 1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G, 4/2021/G.

 • baner_wyniki_naboru.jpeg
  18.01.2021

  Wyniki naborów: 4/2020 i 5/2020

  Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 12.01.2021 oraz 14.01.2021 oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 4/2020 i 5/2020.

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 14.12.2020 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 1/2020), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 2/2020), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 3/2020).

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2018), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/2018), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2018).

 • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 16.08.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 8/2018 (grupy defaworyzowane) oraz 9/2018.

 • wyniki_granty.jpeg
  01.06.2018

  Informacje dla Grantobiorców

  Rada LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” na posiedzeniu w dniu 28.05.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o powierzenie grantu w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G.