Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

DOFINANSOWANIE DO 80%! - Przyjdź do nas po dofinansowanie na usługi rozwojowe. - Kursy, szkolenia i doradztwo dla właścicieli i pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zapraszamy!

„Wyjazd studyjny do Rumunii”

 

Operacja pn: „Wyjazd studyjny do Rumunii”, realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, mająca na celu nawiązanie międzynarodowej współpracy partnerskiej  z rumuńskimi Lokalnymi Grupami Działania; współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020.

 

Program wyjazdu:

Dzień 1. Przejazd z Kłobucka do m. Brasov w Rumunii.

Dzień. 2 Spotkanie z przedstawicielami w m. Saschiz

             -prezentacja projektów realizowanych na obszarze  Dealurile     Tarnavelor LAG

Dzień 3. Spotkanie z przedstawicielami fundacji ADEPT w m. Saschiz

            - prezentacja projektów realizowanych przez fundację

Dzień 4. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowej zajmująca się realizacją projektów dot. rozwoju turystyki w okolicach Brasova

            - prezentacja projektów Transylvanian Highlands

            - wizyta w gospodarstwach agroedukacyjnych

Dzień 5. Powrót do Kłobucka

 

Termin wyjazdu: 22-26 sierpień 2018

 

Grupa docelowa będzie liczyć maksymalnie 50 osób. W jej skład wejdą:

- przedstawiciele  LGD Zielony Wierzchołek Śląska oraz samorządu – 30 osób

- przedstawiciele LGD Perła Jury, LGD Bractwo Kuźnic oraz LGD Partnerstwo Północnej Jury oraz samorządu – 20 osób.

 

Treść informacji:  PDFWyjazd studyjny.pdf