Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uwaga! Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, kontakt osobisty w biurze LGD z pracownikami biura będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod numerem telefonu 34 317 25 30.

Ważne! - Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

ogłasza nabory wniosków

o przyznanie pomocy finansowej w zakresie następujących przedsięwzięć:

 

  • Nabór nr 5/2018 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ

            http://lgd-klobuck.pl/147/86/ogloszenie-o-naborze-nr-52018.html

  • Nabór nr 6/2018 - OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

            http://lgd-klobuck.pl/148/87/ogloszenie-o-naborze-nr-62018.html

  • Nabór nr 7/2018 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

            http://lgd-klobuck.pl/149/88/ogloszenie-o-naborze-nr-72018.html

  • Nabór nr 8/2018 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (grupy defaworyzowane)

            http://lgd-klobuck.pl/150/89/ogloszenie-o-naborze-nr-82018.html

  • Nabór nr 9/2018 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

            http://lgd-klobuck.pl/151/90/ogloszenie-o-naborze-nr-92018.html

 

wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków:
od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 10 lipca 2018 roku do godziny 15:30.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PROW 2014-2020