Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Przedsiębiorco! Przyjdź do nas i skorzystaj z dofinansowania na szkolenia i doradztwo. - POSTAW NA ROZWÓJ! - Więcej informacji w zakładce: Aktualności

Rada LGD

SKŁAD RADY OD 26.09.2017
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5. Marta Jędrzejewska Gmina Blachownia Blachownia publiczny

6.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

8.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

9.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

10.

Alina Bulska

-

Opatów

społeczny

11.

Mirosław Szewczuk

-

Opatów

społeczny

12.

Bogdan Praski

Gmina Panki

Panki

publiczny

13.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

14.

Krzysztof Świtalski

-

Panki

gospodarczy

15. Ewa Kardas-Bernaś - Popów społeczny

16.

Renata Pierz

-

Popów

społeczny

17.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

18.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

19.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

20.

Henryk Kiepura

-

Opatów

społeczny

21.

Iwona Kowalska

-

Kłobuck

gospodarczy

 

SKŁAD RADY DO 26.09.2017
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

6.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

8.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

9.

Bogdan Sośniak

Gmina Opatów

Opatów

publiczny

10.

Jacek Paturej

-

Opatów

społeczny

11.

Bogdan Praski

Gmina Panki

Panki

publiczny

12.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

13.

Bolesław Świtała

Gmina Popów

Popów

publiczny

14.

Ewa Nowak

-

Popów

społeczny

15.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

16.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

17.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

18.

Henryk Kiepura

-

Kłobuck

społeczny

19.

Marek Mszyca

-

Kłobuck

gospodarczy

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN RADY
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Pobierz:

PDFregulamin_rady_2014-2020_.pdf
 

___________________________________________________________________________________________________________________

STREFA RADNYCH

Panel elektronicznej oceny wniosków:

=https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db&&c=1&&d=1&&osoba

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 19.09.2017 r.

R-8/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VIII Nadzwyczajne Posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów wyboru operacji nr 4 i 5

dotyczy wniosku nr 9/4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ponowna ocena operacji - wniosek nr 9/4/2017 złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 11.09.2017 r.

R-7/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VII Posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji w zakresie weryfikacji kryteriów wyboru operacji

dotyczy wniosku nr 9/4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 19.09.2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ponowna ocena operacji - wniosek nr 9/4/2017 złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 27.07.2017 r.

R-6/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru nr 4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 02.08.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Rozpatrzenie protestu z dnia 24 lipca 2017 r. (data stempla pocztowego) od oceny wniosku nr 7/4/2017 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 26 lipca 2017 r. od oceny wniosku nr 9/4/2017 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 7. Zamknięcie posiedzenia. 

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady

Wiesława Solska 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kłobuck, dnia 18.07.2017 r.

R-5/2017

Pan/Pani  

Radni Lokalnej Grupy Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

V Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawcę w ramach naborów nr 5/2017 i 7/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 26.07.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Rozpatrzenie protestów wniesionych w dniu 14 lipca 2017 r. od negatywnego wyniku weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ (wniosek nr 5/5/2017 oraz wniosek nr 6/5/2017).

 5. Rozpatrzenie protestów wniesionych w dniu 14 lipca 2017 r. od negatywnego wyniku weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 7/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ (wniosek nr 2/7/2017 oraz wniosek nr 3/7/2017).

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady

Wiesława Solska 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 03.07.2017 r.

R-4/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

IV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 10.07.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 3. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 5. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 21.06.2017 r.

R-3/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

III Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 5/2017, 6/2017, 7/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 28.06.2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.


 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 7/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

 3. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 4. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 17.01.2017 r.

R-1/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

I Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.

Termin i miejsce posiedzenia: 01.02.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, na sali sesyjnej, ul. 11 Listopada 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 3/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 3. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 4/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 2. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński