Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

TRASA

logo-trasa.jpeg


W dniu 10.05.2022r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy nr 00017-6936-UM1220020/21 na realizację Projektu współpracy TRASA.

Projekt realizowany będzie przez 5 Lokalnych Grup Działania:

1. LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska,

2. LGD "Zielony Wierzchołek Śląska,

3. LGD "Brynica to nie granica",

4. LGD "Razem na wyżyny"

5. LGD "Bractwo Kuźnic".

Przedmiotem Umowy będzie utworzenie i oznakowanie tras rowerowych, miejsc odpoczynku dla rowerzystów, stacji naprawy rowerów oraz organizacja rajdów rowerowych.

Łączna kwota pomocy finansowej to 2.410.175,00 zł