Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

 • logo-trasa.jpeg
  28.11.2022

  ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

  Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zaprasza na Rajd Rowerowy 

  "Śladami górnictwa rud żelaza" 

  START:  3 grudnia 2022 r. godz. 9:00 Panki, ul. 1 Maja KAWIARNIA "U BRACI"

  ZAPISY: LGD "ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA" tel: 34 317 25 30 lub 509 139 870 

 • DRUGA SZNANSA1.jpeg
  28.10.2022

  POMOC DLA UKRAINY - AKCJA ZAKOŃCZONA

  W imieniu Stowarzyszenia "Druga Szansa" uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kołdrami sobotnie ich wydawanie zostaje odwołane.

 • STOWARZYSZENIE "DRUGA SZANSA" WE WSPÓŁPRACY Z POWIATEM KŁOBUCKIM ORAZ GMINĄ KŁOBUCK ZAPRASZAJĄ OBYWATELI UKRAINY, PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO PO 24 LUTEGO 2022 R,

   

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:  2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ skazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz
  integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  oraz  1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej aktualności

Gminy partnerskie