Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:  2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ skazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz
  integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  oraz  1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 26.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 12.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:1.4.1 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO (nabór 1/2022); 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  (nabór 2/2022) wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych oraz 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 • baner_walne.jpeg
  19.09.2022

  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza Członków LGD na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu  26 WRZEŚNIA 2022 r. w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

Więcej aktualności

Gminy partnerskie