Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

LSR

ANEKS NR 10 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.05.2022 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 10 do Umowy 25.05.2022.pdf
 

Aktualna LSR: 

PDFLSR 2014-2020 aktualizacja 19.04.2022.pdf
 

ANEKS NR 9 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.10.2021 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 9 do umowy_27-10-2021.pdf.pdf.pdf
 

Aktualna LSR: 

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja 13.09.2021.pdf
 

ANEKS NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.09.2020 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 8 do umowy_15-09-2020.pdf.pdf
 

Aktualna LSR: 

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 02.07.2020.pdf.pdf


ANEKS NR 7 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.07.2020 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 7 do umowy_27-07-2020.pdf
___________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 6 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.03.2020 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 6 do umowy_09-03-2020.pdf

LSR: 

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 13.12.2019.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 5 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.03.2019 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 5 do umowy_05-03-2019.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 4 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.02.2018 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy wraz z Lokalną Strategią Rozwoju:

PDFAneks nr 4 do umowy_15-02-2018+LSR.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.06.2017 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 3 do umowy_08-06-2017.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.04.2017 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM1210017/15 wprowadzający zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 2 do umowy_27-04-2017.pdf
 

LSR:

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 13.04.2017.pdf

PDFzałącznik nr 5 do um ram-Kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców) zm 13-04-2017.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

ANEKS NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.09.2016 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10.05.2016 wprowadzający zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zmianie uległy kwoty przypisane do poszczególnych przedsięwzięć oraz wskaźniki związane z tymi przedsięwzięciami.

Aneks do umowy:

PDFAneks nr 1_14.09.2016.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogramy Realizacji Planu Komunikacji LGD "Zielony Wierzchołek Śląska":

DOCHARMONOGRAM-PLAN KOMUNIKACJI_LGD Zielony Wierzchołek Śląska 2022.doc

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2021.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2020_aktualizacja.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2020.pdf 

_________________________________________________________________

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2019_akt_19.12.2019.pdf 

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2019_zm.pdf 

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2019.pdf

_________________________________________________________________

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2018.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2018_zm.pdf
_________________________________________________________________

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2017.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji_na rok 2017_zm.pdf

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

PDFZestawienie rzeczowo finansowe stan na dzień 1.06.2016.pdf
 

 

UMOWA RAMOWA

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

NR 00006-6933-UM1210017/15 ZAWARTA W DNIU 10.05.2016 ROKU W KATOWICACH

Pobierz:

PDFUmowa ramowa 10.05.2016.pdf

PDFAneks nr 1_14.09.2016.pdf
PDFAneks nr 2 do umowy_27-04-2017.pdf
PDFAneks nr 3 do umowy_08-06-2017.pdf

PDFAneks nr 4 do umowy_15-02-2018+LSR.pdf
PDFAneks nr 5 do umowy_05-03-2019.pdf

PDFAneks nr 6 do umowy_09-03-2020.pdf

PDFAneks nr 8 do umowy_15-09-2020.pdf.pdf

_________________________________

Załącznik nr 1 - Lokalna Strategia Rozwoju:

PDFZałącznik nr 1_10.05.2016.pdf

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 13.04.2017.pdf

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 13.12.2017.pdf

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 13.12.2019.pdf

PDFLSR_2014-2020 aktualizacja WZC 02.07.2020.pdf.pdf

_________________________________

Załącznik nr 2 - Harmonogram naborów:

PDFZałącznik nr 2_10.05.2016.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 04.2017.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 31.01.2018.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków_zm_uzg_30.05.2018.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 24.01.2020.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 08.10.2020.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 31.12.2020.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 29.10.2021.pdf

PDFzałącznik nr 2 do um ram-harmonogram zm. 25.05.2022.pdf.pdf
 

_________________________________

Załącznik nr 3 - Procedury oceny i wyboru operacji:

PDFZałącznik nr 3_10.05.2016.pdf

PDFZałącznik nr 3_10.05.2016 - Procedura oceny i wyboru operacji-podmioty inne niż LGD.pdf

PDFZałącznik nr 3_10.05.2016 - Procedura oceny i wyboru operacji-podmioty inne niż LGD_zm_03-11-2016.pdf
                              PDFzał. nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji-podmioty inne niż LGD_zm_03-11-2016.pdf

                              PDFProcedura oceny i wyboru operacji innych niż LGD_aktualizacja WZC 13.12.2017.pdf
                              PDFzał. nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji-podmioty inne niż LGD_zm_13-12-2017.pdf.pdf

PDFZałącznik nr 3_10.05.2016 - Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD.pdf
_________________________________

Załącznik nr 4 - Regulamin Rady:

PDFZałącznik nr 4_10.05.2016.pdf

PDFRegulamin Rady_aktualizacja WZC 13.12.2017.pdf

_________________________________

Załączniki nr 5 i 9 - Procedura ustalania kryteriów wyboru projektów i kryteria wyboru projektów:

PDFZałącznik nr 5 i 9_10.05.2016.pdf

PDFzałącznik nr 5 do um ram-Kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców) zm 13-04-2017.pdf

PDFzałącznik nr 5 do um ram-Kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców) zm 24-06-2019.pdf

_________________________________

Załącznik nr 6 - Opis stanowisk pracowników biura:

PDFZałącznik nr 6_10.05.2016.pdf

_________________________________

Załącznik nr 7 - Plan szkoleń:

PDFZałącznik nr 7_10.05.2016.pdf

PDFZałącznik nr 7_zm 14-11-2017.pdf

PDFZałącznik nr 7_zm_2019.pdf

PDFZałącznik nr 7_zm_2020.pdf

PDFZałącznik nr 7_zm_2021.pdf.pdf

_________________________________

Załącznik nr 8 - Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf
 

PDFZałącznik nr 8_10.05.2016.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Wytycznych 6_4_2017.pdf

_________________________________

UMOWA W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI"

OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

PDFUmowa przyznania pomocy z dn. 14.09.2016.pdf
PDFAneks nr 1 z dn. 27.10.2021 do umowy przyznania pomocy z dn. 14.09.2016.pdf


Ankieta badania satysfakcji i jakości omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a5b7cc17&&b=67974f558&&c=856ee717