Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

OZE

oze obraz.png

 

W dniu 25.08.2022r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy na realizację Projektu współpracy "Otwieramy się na Zieloną Energię.

Projekt realizowany będzie przez 3 Lokalne Grupy Działania:

1. LGD "Zielony Wierzchołek Śląska,

2. LGD "Perła Jury",

3. LAG "Gottinger Land"

 

Przedmiotem Umowy będzie Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wiosek samowystarczalnych energetycznie znajdujących się na obszarze niemieckiej LAG Gottinger Land oraz organizacja Rajdu rowerowego i 5 questów z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, LGD Zielony Wierzchołek Śląska i zielonej energii.

Łączna kwota pomocy finansowej to 450 705,00 zł

 

Działania: