Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uwaga! Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, kontakt osobisty w biurze LGD z pracownikami biura będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod numerem telefonu 34 317 25 30.

Konsultacje JOWES

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) zaprasza mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" na konsultacje do biura stowarzyszenia w Kłobucku, przy ul. Staszica 12.

Harmonogram dyżurów w I kwartale 2017 roku znajduje się poniżej:
XLSHarmonogram styczeń - marzec 2017.xls

W ramach projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego oferuje usługi doradztwa oraz doradztwa specjalistycznego.

Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Doradca przedstawi podstawy prawne funkcjonowania danej organizacji oraz pomoże w zrobieniu pierwszych kroków w kierunku założenia organizacji. Zachęcamy również do korzystania z doradztwa w przypadku zaistnienia problemów lub wątpliwości w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.

Doradztwo specjalistyczne obejmuje:

  • Doradztwo prawne: konsultacje statutu organizacji, tworzenie umów, rejestracja organizacji, tworzenie dokumentów założycielskich, tworzenie pism itp.
  • Doradztwo księgowe: rozwiązywanie problemów bieżących dotyczących prowadzenia księgowości, problemy w interpretacji przepisów, faktury, rachunki, sprawozdania finansowe itp.
  • Doradztwo marketingowe: tworzenie kampanii reklamowych, funkcjonowanie organizacji w Internecie, tworzenie marki, identyfikacja wizualna organizacji itp.