Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

 • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 12.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:1.4.1 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO (nabór 1/2022); 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  (nabór 2/2022) wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych oraz 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 • baner_walne.jpeg
  19.09.2022

  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza Członków LGD na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu  26 WRZEŚNIA 2022 r. w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

 • LOGO.png
  08.09.2022

  ZAPRASZAMY NA TURNIEJ PIŁKARSKI

  Zapraszamy na Nocny Turniej Piłki Nożnej  "Pożegnanie lata 2022" dnia 16-17 września 2022 r. godz. 18:45 - 1:00 miejsce: Orlik w Pankach ul. Ogrodowa 11. 

 • proba 3.jpeg
  02.09.2022

  ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

  W imieniu LGD "Bractwo Kuźnic" zapraszamy na rajd rowerowy. 

Więcej aktualności

Gminy partnerskie