Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uwaga! Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, kontakt osobisty w biurze LGD z pracownikami biura będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod numerem telefonu 34 317 25 30.

  • Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" informuje, że zakończyliśmy realizację projektu. Prezentujemy publikację przedstawiającą zadania zrealizowane  w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty. 

  • Od 9 listopada 2020 r. rozpoczynamy kolejne nabory wniosków.
    Zapraszamy do konkursów!
  • Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams. Termin rozpoczęcia spotkania 20 października 2020 roku, godzina 12:00 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 20 października o godzinie 17.00 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych. 

  • Od 21 października 2020 r. rozpoczynamy kolejne nabory wniosków.
    Zapraszamy do konkursów!

     

Więcej aktualności

Gminy partnerskie