Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uwaga! Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, kontakt osobisty w biurze LGD z pracownikami biura będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod numerem telefonu 34 317 25 30.

Aktualności

 • Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams. Termin rozpoczęcia spotkania 5 listopada 2020 roku, godzina 16:00 dla podejmujących działalność gospodarczą, o godzinie 18:00 dla rozwijających działalność gospodarczą oraz 9 listopada 2020 o godzinie 16:00 dla beneficjentów działania Inkubator Przetwórstwa Lokalnego.

 • Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" informuje, że zakończyliśmy realizację projektu. Prezentujemy publikację przedstawiającą zadania zrealizowane  w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty. 

 • Od 9 listopada 2020 r. rozpoczynamy kolejne nabory wniosków.
  Zapraszamy do konkursów!
 • Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams. Termin rozpoczęcia spotkania 20 października 2020 roku, godzina 12:00 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 20 października o godzinie 17.00 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych. 

 • Od 21 października 2020 r. rozpoczynamy kolejne nabory wniosków.
  Zapraszamy do konkursów!

   

 • baner_kierunek_młodzież.jpeg
  23.09.2020

  Warsztaty w ramach Konkursu Grantowego „Równać Szanse”

  Już w następny poniedziałek odbędą się warsztaty pisania wniosku do Projektu Granatowego ,,Równać szanse”, gdzie Instytucje (GOKi, biblioteki), Organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne (z całego województwa) mogą otrzymać nawet 8500 zł na projekty skierowane do młodzieży. W tej edycji warsztaty odbywają się w Kłomnicach.