Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szkolenia dotyczące tworzenia systemu opieki

Szkolenia organizowane są w ramach projektu "MAKROREGION POŁUDNIOWY ZDOBYWA K3 - PODNOSI KOMPETENCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II., Działanie 2.1 realizowanego przez Grupę Doradczą Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu wraz z Partnerem JK Consulting Joanna Kubik.

Szkolenia dotyczące tworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmują VI modułów tematycznych:

Moduł I - Wpływ (braku) zorganizowania opieki nad dziećmi na rozwój społeczno - gospodarczy gminy" - liczba godzin 8

Moduł II "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3"- liczba godzin 8

Moduł III "Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"- liczba godzin 16

Moduł IV "Współpraca publiczno- prywatna"- liczba godzin 16

Moduł V "Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie"- liczba godzin 16

Moduł VI "Zarządzanie inwestycją"- liczba godzin 8

Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma:

  • Zestaw szkoleniowy, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis,

  • Catering,

  • Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń - w przypadku, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu, (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy, obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości.

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 90% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w projekcie znajdują się na stronie: http://www.gdp-krakow.pl/projekty/akroregion/.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU GRUPA DORADCZA PROJEKT SP. Z O.O. ,

ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

tel. kom. 516 794 006,

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl lub zaneta.leszczynska@gdp-krakow.pl

Lub

JK Consulting Joanna Kubik

Ul. A 3 nr 16, 32-086 Węgrzce

Tel. 12/ 376 78 80, tel.kom. 791 034 656

e-mail: projekt@kubikconsulting.pl