Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach organizuje pięciodniowy wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię w terminie 04.09- 08.09.2017r. Wyjazd organizowany jest**w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich w województwie śląskim. W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD "Perła Jury", a także członkowie partnerów LGD. Szczegółowe informacje na stronie: http://lgdperlajury.pl/aktualnosci