Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rozpoczęcie naboru na usługi rozwojowe dla MŚP

WAŻNA INFORMACJA dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w województwie śląskim

ZWS_logo_jpg.jpeg

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” informuje, że rozpoczął się nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”!

Ulotka_1.jpeg

Fundusz Górnośląski S.A. jako Regionalny Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim 31 sierpnia 2017 roku ogłosił nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa śląskiego, to dzięki nam możesz uzyskać w szybki i prosty sposób: do 80% dofinansowania i max 100.000 zł na wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze.

Ulotka_2.jpeg

JPEGUlotka_1.jpeg (83,30KB)
JPEGUlotka_2.jpeg (106,69KB)

Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce dokumenty na stronie Funduszu Górnośląskiego S.A. Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami, a także do naszego biura, gdzie również będziemy informować o Projekcie:


PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

ZWS_logo_jpg.jpeg

Plakat.jpeg


 

Operator projektu:  

https://www.bur.fgsa.pl/nabor/