Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienie o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r.

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kłobucku,

ul. Zamkowa 6

o godz. 17.45 - I termin, o godz. 18.00 - II termin

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania, powitanie Członków;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie zmian w statucie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie „LGD Zielony Wierzchołek Śląska”;
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017;
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 8. Wybór Zarządu;
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej;
 10. Wybór Rady (organu decyzyjnego);
 11. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                                                                                                     Prezes

                                                                                                                                                                                            Witold Łacny

PDFZaproszenie_26.09.2017.pdf (247,44KB)