Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na konferencję 17.10.2017

zaproszenie_konferencja_JOWES.jpeg

Konferencja organizowana jest w Janowie po raz pierwszy. Celem konferencji jest zaprezentowanie utworzonego w dniu 1 października 2017 roku Partnerstwa Lokalnego „Jura Moc” - inicjatywy wspierającej rozwój Gminy Janów poprzez zaproponowanie kompleksowej i wyjątkowej usługi turystycznej. Partnerstwo tworzą samorząd, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy przy współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Mając na względzie dotychczasową współpracę w zakresie promowania sektora ekonomii społecznej w regionie, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną „Formy aktywizacji społeczno-zawodowej na terenach wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz „Przykłady praktyk i działań na terenach wiejskich”.

Przewidziano także dyskusję panelową dotyczącą kierunków rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Działania.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału pod nr tel.: 34 325 71 42, 34 370 74 75 lub e-mail: jowes@jowes.pl, do 12 października 2017 roku.

PDFZaproszenie Konferencja JOWES 17.10.2017.pdf (773,39KB)