Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ankieta monitorująca poziom satysfakcji i jakości

 

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna! 

Zapraszamy do badania satysfakcji i jakości, ankieta zajmie 7 minut:

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6c22f6a8&&b=53da3328bb4&&c=856ee717

 

W związku z monitorowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się z prośbą skierowaną do mieszkańców obszaru objętego LSR o wypełnienie załączonej ankiety badającej poziom satysfakcji i jakości w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie dziękujemy za poświęcony czas.