Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G

Ogłoszenie nr 3/2018/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach projektu grantowego:

 

OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR),

cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

przedsięwzięcie 2.1.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego.

 

Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.

 

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

 od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__3-2018-G.pdf (442,94KB)
 

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf (227,30KB)
 

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf (699,86KB)

 

DOCPorozumienie o współpracy partnerskiej.doc (52,00KB)
PDFPorozumienie o współpracy partnerskiej.pdf (287,00KB)
DOCXOświadczenie-doświadczenie-wzór.docx (12,99KB)
DOCXUzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru.docx (16,33KB)
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf (419,48KB)
 

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf (669,24KB)
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf (1,93MB)
 

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków 3/2018/G:


PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 3-2018-G.pdf (456,06KB)
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=899645dbcabeff7a&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

 

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

21.06.2019

– OD DZIŚ PROJEKT GRANTOWY WCHODZI W ETAP REALIZACJI!

 

Miło nam poinformować, że w dniu 21 czerwca 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - tytuł operacji: „Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego poprzez realizacje wydarzeń promocyjnych, zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego oraz wsparcie podmiotów działających w sferze kultury”

 

Operacja zostanie zrealizowana dzięki pomocy otrzymanej

z Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

Tablica inform.-GRANT 3-2020.jpeg

JPEGTablica inform.-GRANT 3-2020.jpeg (99,61KB)