Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabory na projekty grantowe

Więcej informacji znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 → Nabory aktualne

  • Ogłoszenie nr 1/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA TURYSTYCZNA 

www.lgd-klobuck.pl/130/76/ogloszenie-o-naborze-nr-12018g.html

  • Ogłoszenie nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA OBSZARU LGD POPRZEZ PRODUKTY LOKALNE

www.lgd-klobuck.pl/131/77/ogloszenie-o-naborze-nr-22018g.html

  • Ogłoszenie nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

www.lgd-klobuck.pl/132/78/ogloszenie-o-naborze-nr-32018g.html

  • Ogłoszenie nr 4/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

www.lgd-klobuck.pl/133/79/ogloszenie-o-naborze-nr-42018g.html