Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ważne! - Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

ogłasza nabory wniosków

o przyznanie pomocy finansowej w zakresie następujących przedsięwzięć:

  • Nabór nr 1/2020 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ

http://lgd-klobuck.pl/147/117/ogloszenie-o-naborze-nr-12020.html

  • Nabór nr 2/2020 - OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

http://lgd-klobuck.pl/148/110/ogloszenie-o-naborze-nr-22020.html

  • Nabór nr 3/2020 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

http://lgd-klobuck.pl/149/112/ogloszenie-o-naborze-nr-32020.html

wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR)

Beneficjenci: Organizacje Pozarządowe oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Termin składania wniosków:
od dnia 21 października 2020 roku do dnia 5 listopada 2020 roku, do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PROW 2014-2020 → Nabory Aktualne