Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zarząd

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Aktualny Skład Zarządu od dnia 08.02.2024 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

 

1.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

społeczny

2.

Maciej Biernacki

Skarbnik

Kłobuck 

publiczny

3.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

4.

Sylwia Szymańska

Członek Zarządu

Blachownia

publiczny

5.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

6.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

7.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

8.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

9.

Bożena Leszczyńska

Członek Zarządu

Przystajń

gospodarczy

Skład Zarządu od dnia 19.08.2021 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Witold Łacny

Prezes Zarządu

Opatów

społeczny

2.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

społeczny

3.

Maciej Biernacki

Skarbnik

Kłobuck 

publiczny

4.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

5.

Sylwia Szymańska

Członek Zarządu

Blachownia

publiczny

6.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

7.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

8.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

9.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

10.

Bożena Leszczyńska

Członek Zarządu

Przystajń

gospodarczy

Skład Zarządu od dnia 26.09.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Witold Łacny

Prezes Zarządu

Opatów

społeczny

2.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

społeczny

3.

Bożena Leszczyńska

Skarbnik

Przystajń

gospodarczy

4.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

5.

Sylwia Szymańska

Członek Zarządu

Blachownia

publiczny

6.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

7.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

8.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

9.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

10.

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Kłobuck

publiczny

Skład Zarządu od dnia 18.01.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Witold Łacny

Prezes Zarządu

Opatów

społeczny

2.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

publiczny

3.

Anna Kulej

Skarbnik

Blachownia

społeczny

4.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

5.

Halina Kmieć

Członek Zarządu

Przystajń

społeczny

6.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

7.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

8.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

9.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

10.

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Kłobuck

publiczny

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Pobierz:

PDFRegulamin pracy zarządu i uchwała nr 3-2010.pdf (4,15MB)