Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szkolenia e-learningowe

Kurs ma na celu wymianę wiedzy oraz aktywizację i edukację młodych rolników i uczniów szkół rolniczych na temat rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Kurs e-learninigowy dostępny pod adresem: www.alrow.pl

Program samokształcenia kierowanego:

• Moduł 1 - Ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem celów horyzontalnych: innowacje, klimat, środowisko; Innowacje w PROW 2014 – 2020 Nowe podejście do innowacji – współpraca;

• Moduł 2 - PROW 2014 – 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych dla młodych rolników, restrukturyzacji gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednich;

• Moduł 3 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działalność lokalnych grup działania, sprzedaż bezpośrednia;

• Moduł 4 - Efektywność produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych.

Uczestnicy kursu e-learninigowego: co najmniej 150 uczniów szkół rolniczych oraz młodych rolników i domowników rolników w wieku od 16 do 35 r.ż. zamieszkujących woj. śląskie.

plakat_ALROW.jpeg