Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana

Na promowanie lokalnej przedsiębiorczości, pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie istniejących firm, LGD-y otrzymały prawie 3 mln zł dotacji z programu LEADER. W ramach projektu utworzone zostanie Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach którego zostaną przeprowadzane zajęcia z przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. O szczegółach projektu poinformujemy wkrótce.

itvSejmikKielce​​​​​