Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej od 19.08.2021 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Dorota Kubicka

 

Kłobuck

społeczny

2.

Teresa Podruczna

 

Lipie

społeczny

3.

Władysław Poliszewski

 

Opatów

gospodarczy

4.

Jan Konfederak

 

Kłobuck

gospodarczy

5.

Kazimierz Owczarek

 

Popów

społeczny

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 26.09.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Dorota Kubicka

Przewodnicząca

Kłobuck

społeczny

2.

Rafał Kośny

Wiceprzewodniczący

Przystajń

społeczny

3.

Halina Pall

Członek

Wręczyca Wielka

społeczny

4.

Jan Konfederak

Członek

Kłobuck

gospodarczy

5.

Kazimierz Owczarek

Członek

Popów

społeczny

 

Skład Komisji Rewizyjnej do 26.09.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Dorota Kubicka

Przewodnicząca

Kłobuck

publiczny

2.

Teresa Podruczna

Wiceprzewodnicząca

Lipie

społeczny

3.

Halina Pall

Członek

Wręczyca Wielka

społeczny

4.

Janusz Soluch

Członek

Kłobuck

społeczny

5.

Paweł Zatoń

Członek

Popów

społeczny