Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Kreator Przedsiębiorczości - Ogłoszenie o naborze Zgłoszeń

Logo Kreator Przedsiębiorczości.jpeg

 

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz ich uczniów z terenu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

do udziału w międzynarodowym projekcie współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” bierze udział tylko w panelu 1. Laboratorium Przedsiębiorczości, działanie Junior Biznes. 
Do pobrania regulamin projektu oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku ul. Staszica 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgd-klobuck.pl.

 

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 15:30.

 

REGULAMIN PROJEKTU:

PDFRegulamin_Kreator Przedsiębiorczości.pdf (415,57KB)
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

DOCFormularz_zgloszeniowy_szkoła_Kreator przedsiębiorczości.doc (904,50KB)
PDFFormularz_zgloszeniowy_szkoła_Kreator przedsiębiorczości.pdf (436,04KB)
 

 

Międzynarodowy projekt współpracy "Kreator Przedsiębiorczości"

 

Ideą międzynarodowego projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” są działania wspierające i promujące szeroko rozumianą przedsiębiorczość, realizowane  poprzez Lokalne Centra  Wspierania Przedsiębiorczości, które swoimi działaniami będą  stwarzać warunki do powstawania stabilnych przedsiębiorstw, wspierania istniejących firm oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Grupami docelowymi projektu będą dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, młodzież szkół średnich, osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy obszaru. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:

 1. Laboratorium Przedsiębiorczości – skierowane do dzieci i młodzieży, którego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży, wzmacnianie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych, motywacja do rozwoju własnej osobowości, edukacja finansowa. Założeniem zadania jest propagowanie idei oszczędzania, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, poznanie zagadnienia przedsiębiorczości, analiza swoich mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie swoich umiejętności i pasji w prowadzeniu firmy. W ramach działań Laboratorium zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: Akademia Lidera Biznesu, panele warsztatów – symulacja biznesu, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich, rywalizowanie poprzez gry strategiczne oraz wyjazdy zagraniczne  do Partnera na Słowację;
 2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – panel skierowany do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń na LCWP, szkolenia personelu LCWP, funkcjonowanie LCWP, usługi dla przedsiębiorców i PES, szkolenia dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców i PES, organizacja staży i wizyt studyjnych, wyjazdy do Partnera z zagranicy-wymiana doświadczeń, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

 

Partnerzy projektu:

 1. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” Włoszczowa
 2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce
 3. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” Miedziana Góra
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów
 5. Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” Łopuszno
 6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” Bieliny
 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” Mirzec
 8. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Chodzież
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Rawki” Rawa Mazowiecka
 10. Lokalna Grupa Działania Ponidzie Pińczów
 11. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” Morawica
 12. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Łoniów
 13. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” Kłobuck
 14. „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” Połaniec
 15. Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak Opole Lubelskie
 16. Lider Zielonej Wielkopolski Środa Wielkopolska
 17. Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” Skalbmierz
 18. LGD „Korona Sądecka” Chełmiec
 19. „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” Opatów
 20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łoniów
 21. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń , Jarovnice - Słowacja

___________________________________________________________________________________________________________________

Opublikowano dnia: 27 Listopada 2018

 

WYNIKI NABORU ZGŁOSZEŃ

 

Do Międzynarodowego Projektu Współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" zakwalifikowały się szkoły:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei,

2) Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych,

3) Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach,

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach,

5) Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach,

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni,

7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,

8) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Relacja z dnia 17 grudnia 2018

 

Szkolenie dla opiekunów uczniów biorących udział w projekcie „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 

W dniu 17.12.2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, odbyło się szkolenie dla opiekunów biorących udział w projekcie „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z prowadzenia gier strategicznych pt. „Wykorzystanie przedsiębiorstwa symulacyjnego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród uczniów”. Podczas ośmiogodzinnych zajęć, opiekunowie uczniów nabyli wiedzę dotycząca wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedsiębiorczości, przedstawiono zasady funkcjonowania „firmy symulacyjnej” i rolę moderatora w grze. Szkolenie przeprowadziła Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z Lublina. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania zgodnie z umową Nr 0002-6936-UM1320002/18.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Relacja z dnia 21 grudnia 2018

 

Spotkanie informacyjne dla szkół

 

W dniu 21 grudnia 2018 roku, na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Kłobucku, odbyło się spotkanie informacyjne dla szkół zainteresowanych zadaniem „Junior Biznes” realizowanym w ramach projektu „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób z 8 szkół podstawowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Na spotkaniu przedstawiono zasady projektu oraz działania realizowane w jego ramach. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania zgodnie z umową Nr 0002-6936-UM1320002/18.

Uczestnicy spotkania:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei,
Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych,
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.

 

IMG_20190103_102817.jpeg

 

IMG_20190103_102554.jpeg

 

IMG_20190103_113001.jpeg