Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy społeczni

Sektor społeczny w  Lokalnej Grupie Działania  "Zielony Wierzchołek Śląska" jest reprezentowany przez następujące instytucje i organizacje:

  • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo - Kulturalnych w Lipiu 
  • Gminne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Tradycja i Nowoczesność w Popowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Pankach
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkowiecka im. Mikołaja z Wilkowiecka
  • Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka