Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

BEZPŁATNE WARSZTATY INFORMACYJNE- "PRACA Z EURESEM – TWOIM SUKCESEM!"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy / Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES.
BEZPŁATNE WARSZTATY INFORMACYJNE -" PRACA Z EURESEM–TWOIM SUKCESEM!" odbędą się w dniu 29.03.2019. w Restauracji "Wenecka" ul. Częstochowska 39 w Kłobucku.
W warsztatach może wziąć udział  tylko 10 firm z terenu powiatu kłobuckiego (20 osób).
Prosimy o wypełnienie i odesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:
 

Przemysław Jura - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141 42-200 Częstochowa
tel.: 34 365 76 21, www.kursy.czestochowa.zdz.pl

http://www.kursy.czestochowa.zdz.pl/bezplatne-warsztaty-informacyjne-praca-z-euresem-twoim-sukcesem-2-2

DOCFormularz zgłoszeniowy 29.03.2019.doc (1,53MB)