Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym_10.06.2019.jpeg

PDFPROPONOWANE ZMIANY LSR_06.2019.pdf (503,42KB)

DOCXFORMULARZ_UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN.docx (115,10KB)

PDFFORMULARZ_UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN.pdf (192,23KB)
 

Jednocześnie Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin.

Na walnym zebraniu członków przedstawione zostaną wyniki konsultacji dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” i kryteriach wyboru projektów. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!