Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy publiczni

Sektor publiczny w  Lokalnej Grupie Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" jest reprezentowany przez:

  • Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  • Gmina Kłobuck
  • Gmina Krzepice
  • Gmina Lipie
  • Gmina Opatów
  • Gmina Panki
  • Gmina Popów
  • Gmina Przystajń
  • Gmina Wręczyca Wielka