Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Partnerzy gospodarczy

Sektor gospodarczy w Lokalnej Grupie Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" jest reprezentowany przez:

 •  "JURPEX" Jerzy Zakrzewski, Łobodno
 • Wycena Nieruchomości Bożena Leszczyńska, Przystajń
 • Wycena Nieruchomości Halina Gawęd, Wręczyca Wielka
 • Firma Usługowo-Handlowa "MTR SERWIS II" Roman Karwat, Kłobuck
 • Firma Handlowo-Usługowa "BROL" Łucja Brol, Kamyk
 • Firma Handlowo-Usługowa "DAR-MASZ" Dariusz Pilśniak, Krzepice
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FUNDAMENT" Robert Mańczyk, Wręczyca Wielka
 • "TOMI DESIGN" Tomasz Krok, Waleńczów
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DRUK-ALLEGRO" s.c. M. Mszyca i G. Floriański
 • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Tadeusz Nicer, Zwierzyniec III
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"PIOTRUŚ" Longina Kierat, Ługi Radły
 • Zakład Usługow-Handlowy Dariusz Pośpiech, Zawady
 • Firma "DALFA" Dariusz Misiak, Kłobuck
 • Firma Handlowo-Usługowa Janusz Soluch,Kamyk
 • Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, Kłobuck