Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Walne Zebranie Członków

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”  wynikających z aktualizacji LSR.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.
  7. Informacja nt. naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Pytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                                Witold Łacny