Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

BEZPŁATNE kursy językowe i komputerowe

Kursy językowe - język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach

Kursy komputerowe ICT - na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści,bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL) materiały szkoleniowe, podręczniki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kierowany jest do:

  • osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło),
  • w wieku powyżej 25 roku życia,
  • z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego),
  • uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
  • należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:

(należy spełnić jeden warunek)

  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED
  • osoby w wieku 50+
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby z niepełnosprawnością.

 

Więcej informacji:

Punkt kontaktowy: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 Lok. 5

42-202 Częstochowa

tel. 34 344 82 58