Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na szkolenie pn.: „Akademia Lidera”!

Szkolenie poprowadzi Mirosław Serbinowicz – Trener, coach i doradca z zakresu: zarządzania, negocjacji, obsługi klienta – technik sprzedaży, psychologii grupy, etyki pracy, dialogu społecznego oraz metodyki nauczania ludzi dorosłych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń metodą wykładową i współuczestniczącą (interaktywną) oraz coachingu. Jest ekspertem UE dialogu społecznego i negocjacji oraz mediatorem – wpisanym na listę Ministra Gospodarki i Pracy. Wykształcenie: Politechnika Gdańska, specjalista zarządzania i marketingu, Katolicki Uniwersytet Lubelski: specjalista filozofii i nauk społecznych.
 
Podczas szkolenia zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:
 
1.Zarządzanie –fundament pracy lidera
2.Budowanie autorytetu i automotywacja lidera
3.Skuteczna komunikacja w zespole
4.Styl interpersonalny a zarządzanie zasobami ludzkimi
5.Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów w zespole
6.Konflikt w zespole
7.Przełamywanie oporu
8. Nawiązywanie partnerstw
 
W trakcie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagana rezerwacja miejsca przez kliknięcie w przycisk "Zarezerwuj miejsce" i odpowiedź na dwa pytania.   https://www.facebook.com/events/1127034767628631/


Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP.
W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”. Celem weryfikacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu lub osobą odpowiedzialną za szkolenie. Dla osób nieposiadających podpisanej deklaracji istnieje możliwość jej podpisania - najpóźniej do 17.02.2020r.

Kontakt: Paula Wypych paula@jowes.pl tel. 518171152 (poniedziałek-piątek 7:30 – 14:30).