Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabory dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

ogłasza nabory wniosków

o przyznanie pomocy finansowej w zakresie następujących przedsięwzięć:

  • Nabór nr 4/2020 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

http://lgd-klobuck.pl/237/124/ogloszenie-o-naborze-42020.html

  • Nabór nr 5/2020 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

http://lgd-klobuck.pl/238/122/ogloszenie-o-naborze-52020.html

  • Nabór nr 6/2020 - INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

http://lgd-klobuck.pl/240/123/ogloszenie-o-naborze-62020.html

wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR)

Beneficjenci: osoby fizyczne, mieszkańcy obszaru LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" prowadzący działalność gospodarczą.

Termin składania wniosków:
od dnia 9 listopada 2020 roku do dnia 23 listopada 2020 roku, do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PROW 2014-2020 → Nabory Aktualne