Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ważna informacja dotycząca jutrzejszego spotkania

Lokana Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędzie się w dniu 19.10.2016 r., godz. 16.00 w Kłobucku ul. Częstochowska 39 (Restauracja Wenecka), o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi wsparcia w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” lub „Rozwoju działalności gospodarczej”.

WAŻNE!

Zachęcamy również do zabrania na spotkanie przedmiotowych formularzy dokumentów (w formie papierowej lub elektronicznej), w szczególności: wniosku, biznesplanu, umowy i instrukcji wypełniania. Całość dokumentacji dostępna jest między innymi na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

.