Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021/G

Ogłoszenie nr 4/2021/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego:

PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze, przedsięwzięcie 2.2.2 Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego.

1. Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu: mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe

2. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30.

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__4-2021-G.pdf (430,64KB)
 

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf (227,30KB)

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf (699,86KB)
 

DOCXoswiadczenie-doswiadczenie-wzor.docx (12,99KB)
DOCporozumienie-o-wspolpracy-partnerskiej.doc (52,00KB)
PDFporozumienie-o-wspolpracy-partnerskiej.pdf (287,00KB)
DOCXuzasadnienie-zgodnosci-z-kryteriami-wyboru.docx (16,33KB)
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf (419,48KB)

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf (669,24KB)
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf (1,93MB)
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=4e5f1c61765c2cc5&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.