Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Program grantowy "Śląskie NOWEFIO"

  Program "Śląskie NOWEFIO" umożliwia młodym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym z terenu województwa śląskiego zdobyć dotację w wysokości 6 tys. zł na rozwój i 8 tys. zł na działania.

Jak przygotować wniosek do programu Śląskie NOWEFIO.png

   Niebawem ruszy program grantowy "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Będzie to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 8 tys. zł na realizację lokalnych przedsięwzięć oraz 6 tys. na rozwój młodych organizacji. Uprawnionymi do wnioskowania będą młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł.

   Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Dotacje na realizację lokalnych przedsięwzięć można przeznaczyć na dofinansowanie działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, które będą odbywać się na terenie województwa śląskiego.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Więcej informacji na stronie: www.fio.bcp.org.pl

Kontakt:

fio@bcp.org.pl

tel. 699 713 353, 699 713 283 (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości)

tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34 (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych)

NOWEFIO_loga.png