Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Podpisana umowa

Zrzut ekranu 2023-03-30 134706.jpeg

W dniu 09-09-2021 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy pt.

OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO.

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnejprzedsięwzięcie 2.1.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego.

Poniżej przedstawiamy grantobiorców:

Zadanie nr 1.  Zofia Trzepióra-Noga w projekcie „W ogrodzie myśli” opracowanie i druk tomiku poezji oraz prezentacja malarstwa, który dotyczy promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci twórczości artystycznej, zorganizuje wernisaż autorskich prac malarskich oraz wyda tomik poezji. Ze środków zostanie sfinansowany przygotowanie oraz druk tomiku poezji, projekt i druk zaproszeń, ulotek oraz oprawa obrazów.

Zadania nr 2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Złochowicach realizuje zadanie pt. Świetlica Środowiskowa przy OSP w Złochowicach. Celem projektu  jest wyposażenie świetlicy wiejskiej, które ma umożliwić organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, warsztatowych , spotkań pokoleń w obiekcie. Wydarzenia organizowane w wyremontowanej świetlicy będą opierały się głównie na wykorzystaniu walorów historycznych oraz kulturowych terenu.  Dodatkowo zostaną zorganizowane warsztaty, które przekażą w czytelny i zrozumiały sposób jak codziennym zachowaniem mamy znaczący wpływa na ochronę środowiska i klimatu. Środki zostaną przeznaczone także na prace remontowo – budowlane oraz energooszczędne lampy.

Zadanie nr 3. Parafia Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach realizuje zadanie Skwer im. Księdza Edwarda Goca. Projekt ma na celu utworzyć na terenie Złochowic, na działce należącej do Parafii Skwer im ks. Edwarda Goca. Zorganizowane zostanie także wydarzenie na którym zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica oraz warsztaty organizowane z partnerem szkołą podstawową. Sfinansowany zostanie zakup stołów do gier, ławek oraz lampy solarne.

Zadanie nr 4. Koło Gospodyń Wiejskich – Kobieca Grupa Wsparcia w Czarnej Wsi realizuje zadanie pt. „Z tradycją i ekologią za pan brat”. W ramach zadania będą zorganizowane warsztaty tańca ludowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców okolicznych miejscowości. Dodatkowo w formie warsztatów z udziałem leśniczego zorganizowana zostanie proekologiczna inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży wzmacniająca świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne naszego obszaru. Środki zostaną także przekazane na zakup kolumny nagłośnieniowej, upominków, kompletów piknikowych, catering.

Zadania nr 5.  Koło Łowieckie „Ryś” w projekcie      Koło Łowieckie „Ryś” na straży edukacji przyrodniczej zrealizuje instalację altany wraz z montażem fotowoltaiki. Ponadto w ramach realizacji operacji zostanie zorganizowane co najmniej jedno wydarzenie edukacyjne. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup: baterii fotowoltaicznych oraz na wykonanie stóp fundamentowych wraz z okuciami, wykonanie drewnianej konstrukcji szkieletowej altany, wykonanie poszycia dachowego altany.

Zadanie nr 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Waleńczowie zrealizuje zadanie pt.    „Bezpieczni mieszkańcy wsi”. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla mieszańców mające na celu wzrost świadomości z obszaru zagrożeń katastrof ekologicznych i zdarzeń pożarniczych. Na warsztatach zostanie poruszony temat wypalania traw i dlaczego nie wolno tego robić.  Środki zostaną wykorzystane także na zakup szpadla, łopaty, grabi, siekiromłotu, wózka narzędziowego, piły do gałęzi, siekiery rozłupującej, nożyc.

Zadanie nr 7. Stowarzyszenie WeWręczycy    Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego zrealizuje zadania pt. „Ścieżka dydaktyczna-Kopalnictwo rud żelaza na terenie Wręczcy Wielkiej i w okolicach”. Projekt będzie polegać na stworzeniu ścieżki edukacyjnej nt. kopalnictwa rud żelaza na terenie Wręczycy Wielkiej i w okolicach, składającej się z trzech tablic umieszczonych na terenie Wręczycy Wielkiej i w okolicach (centrum wsi w strefie rekreacyjno - sportowej, przy byłej kopalni, na trasie kolejki wąskotorowej przy skrzyżowaniu z drogą nr 492). Zorganizowana również będzie zbiórka materiałów i pamiątek wśród mieszkańców wsi i zdigitalizowaniu tych zbiorów oraz wykorzystaniu ich w materiale poglądowym umieszczonym na tablicach. Następnie odbędzie się sesja popularno - naukowa nt. historii kopalnictwa oraz wpływu tej działalności na środowisko naturalne i możliwości rewitalizacji go, z udziałem młodzieży , nauczycieli historii i przyrody i biologii oraz górników i ich rodzin.  Ścieżka będzie promowana głównie w środowisku oświatowym gminy Wręczyca Wielka i Powiatu Kłobuckiego (ulotka, informacje na stronie Urzędu Gminy i GOK we Wręczycy Wielkiej). W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane tablice dydaktyczne, ulotki, plakaty. Środki zostaną także przeznaczone na wynajęcie sali na sesje popularno – naukową oraz wynagrodzenia dla wykładowcy.

Zadanie nr 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wsi w ramach projektu          „Z OSP energię oszczędzamy i dlatego zieloną planetę mamy” zorganizuje cykl warsztatów mających na celu wskazanie jak  codziennym zachowaniem mamy znaczący wpływa na ochronę środowiska i klimatu oraz jaki pozytywny wpływ na ochronę środowiska i zapobieganie zmianom klimatu ma technologia LED dająca bardzo duże oszczędności kosztów energii. Dodatkowo w ramach realizacji zostanie zmodernizowane oświetlenie w strażnicy. Znajdujący się obok teren placu zabaw zostanie obsadzony sadzonkami klonów kulistych szczepionych, klonów ozdobnych kulistych, grabów, dębów lub równoważnych zamiennych w celu zapewnienia potrzebnego zacienienia oraz poprawią bioróżnorodność oraz stworzą dogodne miejsca dla ptaków i owadów.

Zadania nr 9.Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżeniu zrealizuje projekt pt.   „Utworzenie centrum integracji społeczności lokalnej”. W ramach zadania doposażona zostanie sala szkoleniowa przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżeniu. Zostaną także zrealizowane szkolenia oraz  planowane są pokazowe ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za przekazane środki zostaną zakupione: zmywarka, krzesła, stół, naczynia, lodówka.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na różnego rodzaju imprezy plenerowe.