Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rada LGD - kopia

SKŁAD RADY OD 19.08.2021
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Anna Krzak

Gmina Krzepice

Krzepice

publiczny

5.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

6.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

7.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

8.

Alina Bulska

-

Opatów

społeczny

9.

Mirosław Szewczuk

-

Opatów

społeczny

10.

Urszula Bujak

Gmina Panki

Panki

publiczny

11.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

12.

Krzysztof Świtalski

-

Panki

gospodarczy

13. Jan Kowalik Gmina Popów Popów publiczny

14.

Szymon Pośpiech

-

Popów

społeczny

15. Paweł Zatoń - Popów społeczny

16.

Teresa Kała

 

Przystajń

społeczny

17.

Janina Koślik

-

Przystajń

społeczny

18.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

19.

Henryk Kiepura

-

Opatów

społeczny

20. Michał Maj - Opatów społeczny

21.

Zofia Trzepióra-Noga

-

Kłobuck

społeczny

 

SKŁAD RADY OD 02.07.2020
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5. Marta Jędrzejewska Gmina Blachownia Blachownia publiczny

6.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

8.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

9.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

10.

Alina Bulska

-

Opatów

społeczny

11.

Mirosław Szewczuk

-

Opatów

społeczny

12.

Urszula Bujak

Gmina Panki

Panki

publiczny

13.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

14.

Krzysztof Świtalski

-

Panki

gospodarczy

15. Ewa Kardas-Bernaś - Popów społeczny

16.

Renata Pierz

-

Popów

społeczny

17.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

18.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

19.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

20.

Henryk Kiepura

-

Opatów

społeczny

21.

Iwona Kowalska

-

Kłobuck

gospodarczy

 

SKŁAD RADY OD 26.09.2017
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5. Marta Jędrzejewska Gmina Blachownia Blachownia publiczny

6.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

8.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

9.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

10.

Alina Bulska

-

Opatów

społeczny

11.

Mirosław Szewczuk

-

Opatów

społeczny

12.

Bogdan Praski

Gmina Panki

Panki

publiczny

13.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

14.

Krzysztof Świtalski

-

Panki

gospodarczy

15. Ewa Kardas-Bernaś - Popów społeczny

16.

Renata Pierz

-

Popów

społeczny

17.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

18.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

19.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

20.

Henryk Kiepura

-

Opatów

społeczny

21.

Iwona Kowalska

-

Kłobuck

gospodarczy

 

SKŁAD RADY DO 26.09.2017
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA REPREZENTOWANEGO PODMIOTU

REPREZENTOWANA GMINA

SEKTOR

1.

Maciej Buchliński

Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka

publiczny

2.

Wiesława Solska

Gmina Kłobuck

Kłobuck

publiczny

3.

Alicja Radek

-

Lipie

społeczny

4.

Grzegorz Loręcki

Gmina Blachownia

Blachownia

publiczny

5.

Arkadiusz Kaliński

-

Krzepice

gospodarczy

6.

Dariusz Pilśniak

-

Krzepice

gospodarczy

7.

Agnieszka Kotynia

Gmina Lipie

Lipie

publiczny

8.

Mariusz Mandat

-

Kłobuck

społeczny

9.

Bogdan Sośniak

Gmina Opatów

Opatów

publiczny

10.

Jacek Paturej

-

Opatów

społeczny

11.

Bogdan Praski

Gmina Panki

Panki

publiczny

12.

Jarosław Wójcik

-

Panki

gospodarczy

13.

Bolesław Świtała

Gmina Popów

Popów

publiczny

14.

Ewa Nowak

-

Popów

społeczny

15.

Henryk Mach

Gmina Przystajń

Przystajń

publiczny

16.

Henryka Kapuścik

-

Przystajń

społeczny

17.

Robert Mańczyk

-

Wręczyca Wielka

gospodarczy

18.

Henryk Kiepura

-

Kłobuck

społeczny

19.

Marek Mszyca

-

Kłobuck

gospodarczy

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN RADY
Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Pobierz:

PDFregulamin_rady_2014-2020_.pdf (485,60KB)

PDFRegulamin Rady_aktualizacja WZC 13.12.2017.pdf (376,85KB)
 

___________________________________________________________________________________________________________________

STREFA RADNYCH

Panel elektronicznej oceny wniosków:

=https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db&&c=1&&d=1&&osoba


 

INFORMACJE O POSIEDZENIACH


Kłobuck, dnia 04.10.2021 r.

R-27/2021                                          

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

ZWOŁUJĘ

 

XXVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska” .

 

Termin i miejsce posiedzenia: 11.10.2021 r. (poniedziałek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 12.00 na Sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na rezygnację z obowiązku zatrudnienia w ramach wniosku 11/4/2020 dot. podejmowania działalności gospodarczej.
 5. Ustalenie terminu szkolenia Rady.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Zebrania

                                                                                                                          Witold Łacny

 

 


Kłobuck, dnia 28.04.2021 r.

R-26/2021                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XXVI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące zmiany uchwał.

Termin i miejsce posiedzenia: 29.04.2021 r. (czwartek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 16.00 w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Podjęcie uchwały nr XXVI/01/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XX/01/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały nr XXVI/02/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XX/03/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 7. Zamknięcie posiedzenia.     

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

                                                                                                                            Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 31.03.2021 r.

R-25/2021                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr /2020.

Termin i miejsce posiedzenia: 07.04.2021 r. (środa), godzina rozpoczęcia posiedzenia 16.00 w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 1/2021/G Promocja turystyczna.
 5. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 2/2021/G Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne.
 6. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 3/2021/G Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo historycznego
 7. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 4/2021/G Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego
 8. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 26.03.2021 r.

R-24/2021                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XXIV Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska” .

 

Termin i miejsce posiedzenia: 31.03.2021 r. (środa), godzina rozpoczęcia posiedzenia 16.30 w biurze LGD przy ul. Staszica 12 w Kłobucku.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/01/20 z dnia 14.12.2021
 5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/02/20 z dnia 14.12.2021
 6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/01/20 z dnia 14.12.2021
 7. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXI/01/2021 z dnia 12.01.2021
 8. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/01/2021 z dnia 14.01.2021
 9. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 10. Zamknięcie posiedzenia.     

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

                                                                                                                            Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 03.02.2021 r.

R-23/2021

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XXIII Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naborów: nr 4/2020 i nr 5/2020.

Termin i miejsce posiedzenia: 10.02.2021 r. (środa) godzina rozpoczęcia posiedzenia 14.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 1 lutego 2021 r. od oceny wniosku nr 10/4/2020 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 5. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 1 lutego 2021 r. od oceny wniosku nr 15/5/2020 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 7. Zamknięcie posiedzenia                              

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                            Przewodniczący  Rady

                                                                                                                 Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 05.01.2021 r.

R-22/2021                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XXII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2020.

Termin i miejsce posiedzenia: 14.01.2021 r. (czwartek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 5/2020 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 05.01.2021 r.

R-21/2021                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XXI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2020.

Termin i miejsce posiedzenia: 12.01.2021 r. (wtorek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 14.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 4/2020 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 07.12.2020 r.

R-20/2020                                            

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020 i 3/2020.

Termin i miejsce posiedzenia: 14.12.2020 r. (poniedziałek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 16.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XX Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 1/2020 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 2/2020 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 3/2020 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                   

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

                                                                                                                            Mariusz Mandat

 


Kłobuck, dnia 22.10.2020 r.

R-19/2020                                            

                                                                        

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu wydania opinii na temat rezygnacji z realizacji wskaźnika przez beneficjentów w ramach operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Termin i miejsce posiedzenia: 28.10.2020 r. (środa), godzina rozpoczęcia posiedzenia 16.00.

Posiedzenie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie wysłany 30 min przed spotkaniem na adres mailowy.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie opinii na temat rezygnacji z realizacji wskaźnika.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 13.11.2018 r.

R-18/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 9/2018 (operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Termin i miejsce posiedzenia: 26.11.2018 r. (poniedziałek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00

w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ponowna ocena operacji po uwzględnionym przez Zarząd Województwa proteście dotyczącym zarzutu w ramach kryterium nr 4 wniosku nr 20/9/2018 – wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 9/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 31.10.2018 r.

R-17/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

 - wszyscy -

 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

XVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 9/2018 (operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Termin i miejsce posiedzenia: 08.11.2018 r. (czwartek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00

w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku ul. Staszica 12.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2.    Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3.    Wybór Sekretarza,
 4. Ponowna ocena operacji po uwzględnionym przez Zarząd Województwa proteście dotyczącym zarzutu w ramach kryterium nr 4 wniosku nr 20/9/2018 – wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 9/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

        5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

        6. Zamknięcie posiedzenia.           

 

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 28.09.2018 r.

R-16/2018

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

 

XVI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach naboru nr 6/2018.

Termin i miejsce posiedzenia: 01.10.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 14 września 2018 r. od oceny wniosku nr 9/6/2018 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 6/2018 w zakresie przedsięwzięcia:

2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 2. Zamknięcie posiedzenia                              

                                                                                     

                                    Z poważaniem

                                    Przewodniczący Rady

                                     Mariusz Mandat

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 21.09.2018 r.

R-15/2018

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XV Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach naboru nr 6/2018.

Termin i miejsce posiedzenia: 26.09.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 14 września 2018 r. od oceny wniosku nr 9/6/2018 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 6/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 6. Zamknięcie posiedzenia                              

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                         Przewodniczący  Rady

                                                                                                                 Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 04.09.2018 r.

R-14/2018

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XIV Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru nr 9/2018.

Termin i miejsce posiedzenia: 11.09.2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 29 sierpnia 2018 r. od oceny wniosku nr 8/9/2018 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 5. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 30 sierpnia 2018 r. od oceny wniosku nr 20/9/2018 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 7. Zamknięcie posiedzenia                              

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                            Przewodniczący  Rady

                                                                                                                 Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 21.08.2018 r.

R-13/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

XIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 5/2018, 6/2018 i 7/2018.

Termin i miejsce posiedzenia: 30.08.2018 r. (czwartek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Skorupki 46.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3. Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 5/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 6/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 7/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
 2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                   

  Z poważaniem

  Przewodniczący  Rady

  Mariusz Mandat


   

Kłobuck, dnia 02.08.2018 r.

R-12/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

 - wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

XII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 8/2018 i 9/2018 (operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Termin i miejsce posiedzenia: 16.08.2018 r. (czwartek), godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Skorupki 46.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2.  Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3.  Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 8/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

5.  Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 9/2018 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

7.  Zamknięcie posiedzenia.          

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 13.06.2018 r.

R-11/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

XI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące złożonej aktualizacji wniosku nr 2/2/2018/G o dofinansowanie w ramach naboru nr 2/2018/G (projekt grantowy).

Termin i miejsce posiedzenia: 15.06.2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

 

Proponowany porządek obrad:

1)  otwarcie XI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

2)  wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

3)  wybór Sekretarza,

4)  akceptacja złożonej aktualizacji wniosku nr 2/2/2018/G o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 2/2018/G wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych,

5) sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

6) zamknięcie posiedzenia.              

Z poważaniem

      Przewodniczący  Rady

      Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 24.05.2018 r.

R-10/2018                                

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

 

X Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G i 4/2018/G.

Termin i miejsce posiedzenia: 28.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,
 2.   Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,
 3.    Wybór Sekretarza,
 4. Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 1/2018/G w ramach projektu grantowego „Promocja Turystyczna” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

 1. Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 2/2018/G wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych,

 1. Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 3/2018/G o wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

7. Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 4/2018/G o wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

8. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

9. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                            

                                                                     

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat


Kłobuck, dnia 15.05.2018 r.

R-9/2018                                 

                       

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

IX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G i 4/2018/G.

Termin i miejsce posiedzenia: 24.05.2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Restauracji ATHENA w Pankach, ul. Częstochowska 2.

Proponowany porządek obrad:

  1)   Otwarcie IX Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

2)   Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

3)    Wybór Sekretarza,

4)     Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 1/2018/G w ramach projektu grantowego „Promocja Turystyczna” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

5)     Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 2/2018/G wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych,

6)     Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 3/2018/G o wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

7) Ocena i wybór wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

w ramach naboru nr 4/2018/G o wniosków o powierzeniu grantów w ramach projektu grantowego „Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

8) Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

9) Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                           

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady

Mariusz Mandat 

 


Kłobuck, dnia 19.09.2017 r.

R-8/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VIII Nadzwyczajne Posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów wyboru operacji nr 4 i 5

dotyczy wniosku nr 9/4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ponowna ocena operacji - wniosek nr 9/4/2017 złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 11.09.2017 r.

R-7/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VII Posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji w zakresie weryfikacji kryteriów wyboru operacji

dotyczy wniosku nr 9/4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 19.09.2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ponowna ocena operacji - wniosek nr 9/4/2017 złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 27.07.2017 r.

R-6/2017

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru nr 4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 02.08.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Rozpatrzenie protestu z dnia 24 lipca 2017 r. (data stempla pocztowego) od oceny wniosku nr 7/4/2017 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 5. Rozpatrzenie protestu wniesionego w dniu 26 lipca 2017 r. od oceny wniosku nr 9/4/2017 złożonego przez wnioskodawcę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 7. Zamknięcie posiedzenia. 

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady

Wiesława Solska 

 


Kłobuck, dnia 18.07.2017 r.

R-5/2017

Pan/Pani  

Radni Lokalnej Grupy Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

ZWOŁUJĘ

V Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawcę w ramach naborów nr 5/2017 i 7/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 26.07.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Rozpatrzenie protestów wniesionych w dniu 14 lipca 2017 r. od negatywnego wyniku weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ (wniosek nr 5/5/2017 oraz wniosek nr 6/5/2017).

 5. Rozpatrzenie protestów wniesionych w dniu 14 lipca 2017 r. od negatywnego wyniku weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach naboru nr 7/2017 w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ (wniosek nr 2/7/2017 oraz wniosek nr 3/7/2017).

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady

Wiesława Solska 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 03.07.2017 r.

R-4/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

IV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 10.07.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 3. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 5. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 21.06.2017 r.

R-3/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

III Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 5/2017, 6/2017, 7/2017.

Termin i miejsce posiedzenia: 28.06.2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, ul. Staszica 12.


 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.1.3 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 7/2017 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020,  2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

 3. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 4. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kłobuck, dnia 17.01.2017 r.

R-1/2017

 

Pan/Pani

Radni Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

- wszyscy -

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Zielony Wierzchołek Śląska”

 

ZWOŁUJĘ

I Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.

Termin i miejsce posiedzenia: 01.02.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, na sali sesyjnej, ul. 11 Listopada 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i stwierdzenie jego prawomocności,

 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian i zatwierdzenie porządku posiedzenia,

 3. Wybór Sekretarza,

 4. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 1. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 2. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 3/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 3. Ocena i wybór operacji o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  w ramach naboru nr 4/2016 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020, cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,

 2. Zamknięcie posiedzenia.

   

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Maciej Buchliński