Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru projektów

Szanowni Państwo!

W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska. Poniżej znajdą Państwo linki do projektowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o ewentualne zgłoszenie uwag dotyczących proponowanych zmian na załączonym formularzu.

DOCformularz_uwag-i-propozycji-zmian LKW.doc (126,00KB)

Kryteria dla NGO

PDFAktualne LKW mieszkańcy, samorząd, ngo.pdf (235,90KB)
DOCProjekt zmian LKW mieszkańcy, samorząd, ngo.doc (72,00KB)
 

Kryteria dla przedsiębiorców

PDFAktualne LKW dla przedsiębiorców.pdf (673,85KB)
DOCXProjekt zmian LKW dla przedsiębiorców.docx (72,41KB)
 

Kryteria projekty własne

DOCProjekt zmian LKW projekty własne.doc (69,50KB)
PDFAktualne LKW projekty własne.pdf (231,07KB)