Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Umowy na granty podpisane!

Zrzut ekranu 2023-03-30 134706.jpeg

GRANT 1: PROMOCJA TURYSTYCZNA

wskazany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja, przedsięwzięcie 1.1.3 Promocja turystyczna

 

GRANT 2: PROMOCJA OBSZARU LGD POPRZEZ PRODUKTY LOKALNE

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych, przedsięwzięcie 1.4.2 Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne.

 

GRANT 4: PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze, przedsięwzięcie 2.2.2 Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego.

 

Poniżej przedstawiamy grantobiorców poszczególnych projektów grantowych:

GRANT 1:

Zadanie nr 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie, 42-165 Lipie, Rębielice Szlacheckie 112A. zorganizuje warsztaty edukacyjne połączone z pięcioma spływami kajakowymi pt: Kajakiem po Zielonym Wierzchołku Śląska. W ramach projektu zostaną także zakupione kajaki, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, przyczepa do transportu, dron oraz zostanie wydana mapa szlaku.

Zadanie nr 2.  Krzepickie Koło Kolekcjonerów, 42-161 Krzepice, Lutrowskie 24A wytyczy i oznakuje szlak rowerowy, który będzie miał ok 45 km. w ramach zadania pt. Kulturowo-historyczny szlak rowerowy im. Mikołaja Wolskiego. Przedmiotem operacji jest wyznaczenie szlaku rowerowego na ternie gmin Opatów oraz Krzepice wraz z infrastrukturą obsługi turystów oraz wydanie i opracowanie materiałów promocyjnych.

Zadanie nr 3. Stowarzyszenie "Druga Szansa", 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 2 zorganizuje rajd rowerowy na terenach Miasta Kłobuck zakończony poczęstunkiem oraz pokazami akrobacji pt. Rowerem przez Kłobuck. W ramach projektu zostaną zakupione także plakaty i banery promujące wydarzenie, upominki dla uczestników oraz naczynia jednorazowe.

 

GRANT 2

Zadanie nr 1. Celem projektu Pasieka Pszczółki Maja realizowanego przez Michała Maj jest założenie pasieki stacjonarnej która umożliwi organizację zajęć edukacyjnych, warsztatowych. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty oraz zakupione będą banery informacyjne, panele fotowoltaiczne, pompa do zbiornika, domek do apiterapi oraz słoiczki do miodu.

Zadanie nr 2. Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie Aktywni w  ramach projektu „Warsztaty plenerowe dla mieszkańców powiatu kłobuckiego promujące zdrowy styl życia i produkty lokalnych producentów” zaplanowało  warsztaty w zakresie promocji produktów żywnościowych oraz zdrowego stylu życia, które będą się odbywać w plenerze. Uczestnicy warsztatów to dzieci, młodzież i osoby dorosłe z obszarów powiatu kłobuckiego, które będą miały możliwość degustacji i zapoznania się z recepturami produktów lokalnych. W ramach zadania sfinansowane będzie wynajęcie sceny, nagłośnienia, namiotów oraz zakupy produktów spożywczych, naczyń jednorazowych i ulotek promocyjnych.

Zadanie nr 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie organizuje zadanie pt. "We młynie w Kostrzynie". Celem zadania będzie promocja produktów oraz usług lokalnych poprzez organizację serii warsztatów oraz imprezy kończącej projekt. W ramach projektu zostanie również wydana broszura podsumowująca operację.

Zadanie 4. Projekt Góra smaków - festiwal promocji produktów lokalnych na Górze Opatowskiej organizowany przez OSP w Iwanowicach Dużych zakłada organizację imprezy, której motywem przewodnim będą produkty lokalne. Zarówno rzemieślnicze jaki i spożywcze.  W ramach zadania sfinansowane zostanie wynajęcie oświetlenia i nagłośnienia, prowadzenie imprezy, oprawa muzyczna.

 

Grant 4

Zadanie nr 1. Klub Sportowy Panki zorganizuje zadanie pt. Eko-akademia sportu – wzmocnienie aktywności i kapitału lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć, turniejów sportowych i warsztatów ekologicznych. Celem zadania jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć rozwijających aktywność fizyczną, stworzenie nowej atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu oraz podjęcie działań kształtujących świadomość ekologiczną oraz integrujących mieszkańców obszaru LGD. Środki zostaną przeznaczone na budowę boiska do siatkówki plażowej, zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych (bramki, lotki, piłki, pachołli itp.), nagrody dla uczestników zorganizowanych turniejów oraz wynagrodzenie dla instruktorów

 

Zadanie 2. Celem zadania pt.  Rowerowe, przełajowe ściganie na Zielonym Wierzchołku Śląska organizowanego przez OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "ZRYW" W PARZYMIECHACH, 42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 1  jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację przełajowego wyścigu rowerowego na obszarze LGD Zielony Wierzchołek Śląska wraz z imprezami towarzyszącymi. Środki zostaną przeznaczone na: wytyczenie trasy, posiłki regeneracyjne, pomiar czasu, obsługę speakerska,  nagłośnienie, puchary, medale i nagrody rzeczowe, animacje ekologiczne dla dzieci.

 

Zadanie 3. Projekt Krzepka Piątka - rodzinne bieganie realizowany przez MIEJSKO - GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "LISWARTA" KRZEPICE ma a celu aktywizację lokalnej społeczności poprzez organizację biegu "Krzepka Piątka" oraz biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu zostaną zakupione puchary, medale, pakiety startowe dla biegaczy, wody i napoje. Dodatkowo opłacone będą catering, animacje dla dzieci i wynajęty  zamek dmuchany dla dzieci.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na różnego rodzaju imprezy plenerowe.