Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsutlacyjne 19.10.2016

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące wypełniania dokumentacji konkursowej w dniu 19.10.2016 r., godz. 16.00, które odbędzie się w Kłobucku (Restauracja Wenecka), ul. Częstochowska 39.

Spotkanie jest adresowane od osób, które planują złożenie wniosku o przyznanie pomocy z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwoju działalności gospodarczej”.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz obowiązujących załączników.

Wiedza uzyskana na spotkaniu będzie pomocna w planowaniu inwestycji i sporządzaniu dokumentacji składanej podczas naboru.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pod numerem tel. 34 317 25 30, 795 444 328,795 444 328, 664 366 324 lub drogą mailową