Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

TRASA

logo-trasa.jpeg


W dniu 10.05.2022r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy nr 00017-6936-UM1220020/21 na realizację Projektu współpracy TRASA.

Projekt realizowany będzie przez 5 Lokalnych Grup Działania:

1. LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska,

2. LGD "Zielony Wierzchołek Śląska,

3. LGD "Brynica to nie granica",

4. LGD "Razem na wyżyny"

5. LGD "Bractwo Kuźnic".

Przedmiotem Umowy będzie utworzenie i oznakowanie tras rowerowych, miejsc odpoczynku dla rowerzystów, stacji naprawy rowerów oraz organizacja rajdów rowerowych.

Łączna kwota pomocy finansowej to 2.410.175,00 zł

 

 


Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zaprasza na Rajd Rowerowy 

"Kłobuck-Łobodno-Kopiec-Kamyk-Góra Kamycka-Kłobuck" 

realizowany w ramach Projektu współpracy TRASA

START:  7 maja 2023 r. godz. 10:00 , Rynek w Kłobucku

ZAPISY: LGD "ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA" tel: 34 317 25 30 lub 509 139 870 

rajd 7.05.2023.jpeg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zaprasza na Rajd Rowerowy 

"Śladami górnictwa rud żelaza" 

START:  3 grudnia 2022 r. godz. 9:00 Panki, ul. 1 Maja KAWIARNIA "U BRACI"

ZAPISY: LGD "ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA" tel: 34 317 25 30 lub 509 139 870 

Plakat rajd rowerowy.jpeg