Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr 2/2022

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

 

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: 

od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 15 lipca 2022 roku do godziny 15:30

Treść ogłoszenia:

PDFogloszenie-naboru_2-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.pdf (513,83KB)

Procedura oceny i wyboru operacji:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji.pdf (348,49KB)

PDFkarta oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru 17.02.2022.docx.pdf (420,78KB)
PDFkarta ZGODNOŚCI Z prow.pdf (267,93KB)

Kryteria wyboru projektów (operacji):

PDFLokalne kryteria wyboru -dla-przedsiebiorcow.pdf (647,80KB)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

PDFplanowane-do-osiagniecia_nabor-nr-2-2022_zalacznik-nr-1-do-wytycznych.pdf (655,72KB)

Miejsce udostępnienia dokumentów:
• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia
- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) :

Dokumenty do pobrania ze strony ARiMR:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)