Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Umowa o przyznaniu pomocy

Przygotowujemy nową strategię na lata 2021-2027 w ramach inicjatywy LEADER dla mieszkańców obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska

W związku z tym w dniu 7 czerwca 2022r. została podpisana z Zarządem Województwa Śląskiego Umowa o przyznaniu pomocy - działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed nami spotkania konsultacyjne w każdej gminie partnerskiej, tj.: Kłobuck, Krzepice, Blachownia, Wręczyca Wielka, Przystajń, Panki, Opatów, Lipie, Popów. 

PDFUmowa o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze wraz planem włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR (załącznik nr 1 do umowy).pdf (4,20MB)