Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 - Rozwój infrastruktury kulturalnej

Ogłoszenie nr 4/2022
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia


Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1


ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ


wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz
integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


Termin składania wniosków:
od dnia 20 lipca 2022 roku do dnia 3 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFogloszenie-naboru_4-2022-rozwoj-infrastruktury-kulturalnej (1).pdf (428,14KB)

Procedura oceny i wyboru operacji:

Procedura oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_13.12.2017.pdf

Kryteria wyboru projektów (operacji):

DOCLokalne kryteria wyboru (mieszkancy-samorzad-ngo).doc (65,50KB)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

DOCXplanowane-do-osiagniecia_infrastruktura kulturalna 2022.docx (14,97KB)

Miejsce udostępnienia dokumentów:
• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia
- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Dokumenty do pobrania ze strony ARiMR:

(I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)