Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wkład do projektu - praca własna

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 22,52 zł/1h.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym, tj. 2014 wynosi 3 783,46 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 22,52 zł.