Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 14 lipca 2022

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" serdecznie zaprasza na otwarte spotkania informacyjne i konsultacyjne dotyczące możliwości dofinansowania następujących przedsięwzięć:

  • Rozwój działalności gospodarczej – Nabór nr 3/2022
  • Rozwój infrastruktury kulturalnej – Nabór nr 4/2022
  • Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – Nabór nr 5/2022

wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Miejsce spotkań: Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams.

Termin rozpoczęcia spotkania 14 lipca 2022  roku

·       godzina 15:30 dla beneficjentów działania Rozwój infrastruktury kulturalnej i Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

·       godzina 16:30 dla beneficjentów działania Rozwój działalności gospodarczej.

Link do spotkania zostanie przesłany na e-maila wskazanego w zgłoszeniu na spotkanie.

KARTA ZGŁOSZENIA na szkolenie jest do pobrania pod treścią ogłoszenia.

 uwagi na formułę spotkania  prosimy o obowiązkowe wcześniejsze zgłoszenie udziału w szkoleniu  drogą mailową  najpóźniej w  do dnia 14 lipca do godz. 12.00.

 

Informacje dodatkowe:

Za uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu, spotkaniu, warsztatach w ciągu ostatnich 6 miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru, może być przyznany punkt zgodnie z kryteriami wyboru projektówTermin składania wniosków na wyżej wymienione przedsięwzięcia:

od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 15 lipca 2022 roku do godziny 15:30.

Pełna treść ogłoszeń o naborach znajduje się na stronie internetowej www.lgd-klobuck.pl w zakładce PROW 2014-2020. Więcej informacji dotyczących naborów wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

PDFSpotkanie konsultacyjne 14 lipca 2022.pdf (435,54KB)

DOCXKarta Zgłoszenia na szkolenie 3,4,5_2022.docx (915,57KB)